Calendar actiuni ASCABV

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Ultimele actiuni ASCABV

No events

Reduceri si Oferte ASCA Brasov - Click AICI

 

 O actiune pentru sanatate si "O VIATA MAI BUNA" initiata de ASCA Brasov si Agentia Nationala Antidrog conform "Protocolului Cadru de Parteneriat" cu scopul prevenerii si combaterii unei vieti dezorganizate prin intermediul sportului.

 

 

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

Asociatiei pentru Siguranta Comunitara si Antidrog

ASCA BRASOV

Scopul Asociatiei pentru Siguranta Comunitara si Antidrog il reprezinta desfasurarea de programe si proiecte in domeniul prevenirii traficului si consumului de droguri ; in domeniul tratamentului, recuperarii si reinsertiei sociale a dependentilor de droguri, alcool si tutun precum si alte dependente; in domeniul prevenirii infectarii cu HIV / SIDA ; al traficului de fiinte umane, al terorismului, coruptiei, crimei si crimei organizate, spalarii banilor si apararii drepturilor omului precum si in domeniul cooperari internationale; activitati de interes general si / sau comunitar in tara si in strainatate in nume propriu sau in parteneriat cu persoane fizice, juridice romane si straine precum si operatiuni de colectare de fonduri care sa fie folosite direct sau puse la dispozitia A.S.C.A. si prin hotararea Consiliului Director a A.S.C.A. la dispozitia altor institutii, asociatii sau fundatii in vederea realizarii de campanii antidrog si pentru apararea drepturilor omului, antiterorism, traficului de fiinte umane, crima organizata, anticoruptie de catre acestea din urma.

Asociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog are în structura sa organizatorică: Conducerea Asociatiei, Compartimentul Audit, Serviciul de Evaluare-Coordonare.

Relaţiile în cadrul structurilor organizatorice sunt ierarhice, iar relaţiile dintre acestea sunt funcţionale, de consultare şi colaborare.

Încadrarea, numirea şi eliberarea din funcţii a personalului Asociatiei se face de către Preşedintele acesteia.

Conducerea Asociatiei pentru Siguranta Comunitara si Antidrog se exercită de către Preşedintele acesteia.

Preşedintele reprezintă Asociatia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice, precum şi în justiţie.

Preşedintele Asociatiei este ordonator de credite şi aprobă Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale acesteia.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Preşedintele este ajutat de Directorul General, care i se subordonează nemijlocit.

În absenţa Preşedintelui, Directorul General este înlocuitorul de drept al acestuia.

În lipsa Preşedintelui şi a Directorului General, Preşedintele Asociatiei desemnează o altă persoană pentru exercitarea conducerii acesteia.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Preşedintele Asociatiei emite decizii care sunt obligatorii pentru toate instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

În organizarea, planificarea, desfăşurarea, evaluarea şi controlul activităţii Asociatiei, Preşedintele acesteia emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine.

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE Asociatiei pentru Siguranta Comunitara si Antidrog
  1. elaborează Planul său de acţiune individual si in colaborare cu organele competente şi urmăreşte modul de aplicare a acestora;
  2. asigură coordonarea în domeniu între instituţiile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate în planul de actiune individual stabilit cu celelalte organisme guvernamentale si nonguvernamentale prin protocoale;
  3. elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează programe naţionale de combatere a producţiei şi traficului ilicit de droguri şi a spălării de bani rezultaţi din astfel de activităţi;
  4. elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează, după caz, programe naţionale de prevenire a consumului ilicit de droguri;
  5. coordonează activitatea de prevenire la nivel naţional a centrelor de prevenire şi consiliere antidrog afiliate asociatiei;
  6. asigură legătura cu institutiile abilitate in prevenirea, combaterea consumului si traficului cu substante halucinogene si droguri de risc mediu si mare, cu alte organisme internaţionale în domeniu;
  7. realizează şi coordonează la nivel naţional activităţile de colectare, analiză şi difuzare a datelor şi informaţiilor despre droguri şi toxicomanie, consumatori si dependenti de droguri, cu păstrarea confidenţialităţii conform legii;
  8. stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;
  9. centralizează, analizează şi sintetizează toate datele furnizate de autorităţile, instituţiile şi organizaţiile implicate;
  10. întocmeşte, pe baza datelor furnizate, raportul semestrial si anual privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului de droguri, pe care îl înaintează organelor si institutiilor abilitate in domeniu cu care asociatia are conventii si protocoale incheiate şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
  11. elaborează studii, sinteze, documentare, analize de fenomen în domeniul luptei antidrog, acţionând prin materiale publicate pentru prevenirea şi limitarea producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri, si alte activitati publice impreuna cu organele abilitate in domeniu;
  12. face propuneri de armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei specifice cu reglementările internaţionale, în baza datelor legate de amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului şi consumului de droguri;
  13. iniţiază, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare în domeniu;
  14. gestionează resursele necesare programelor prevăzute de Asociatie şi controlează implementarea acestora;
  15. gestionează şi administrează resursele umane, economice şi tehnice ale Asociatiei;
  16. elaborează documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a activităţii Asociatiei;
  17. evaluează semestrial sau ori de câte ori se impune stadiul punerii in aplicare a Planului sau de actiune individual in vederea eficientizarii activitatii Asociatiei;
  18. gestionează imaginea publică a Asociatiei pe plan intern şi internaţional;
  19. asigură atragerea de resurse financiare interne şi externe în vederea susţinerii materiale a obiectivelor strategice de prevenire;
  20. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.

Asociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog BrasovAsociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog Brasov Asociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog BrasovAsociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog Brasov

 

 

Joomla extensions by ZooTemplate.com